Advertisement

This Week Inside The Asian Journal

PRINT EDITION ONLINE
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Advertisement

Weekly Filipino-American Community Newspapers

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Advertisement

Learn more at aarp.org/aapi

Magpabakuna laban sa COVID-19

Ang mga bakuna sa #COVID19 ay nangyayari sa buong SF. Ito ay oras para sa pag-asa pati na rin ang pagkilos. Tulungan ang pamilya, mga kaibigan, at kapitbahay na magpalista at mabakunahan din.
http://sf.gov/fil/getvaccinated

Watch the full video on YouTube here:
https://www.youtube.com/watch?v=VNcXVyge8Ww

Local Community News